مشتری گرامی، لطفا قبل از هرگونه خرید، ابتدا فایل های پروژه خود را توسط سیستم استعلام قیمت (منوی بالا) برای ما ارسال نمایید.

پیشفاکتور انجام خدمات پس از چند دقیقه برای شما صادر و در قسمت استعلام قابل دسترسی خواهد بود و به ایمیل شما نیز ارسال می شود. سپس بر اساس قیمت پیشفاکتور، به این قسمت مراجعه و خرید خود را تکمیل کنید .

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی هر کلمه

مشتری گرامی، در این قسمت، برای استفاده از خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی، ابتدا بر روی دکمه سبز رنگ "سفارش دهید" کلیک کنید. سپس تعداد کلمات برآورد شده در پیشفاکتور را که در پاسخ به استعلام شما صادر و به ایمیل شما نیز ارسال شده است در سبد خرید وارد و دکمه بروزرسانی را کلیک کنید و در ادامه خرید خود را تکمیل نمایید. همچنین اگر مایل هستید می توانید به صورت اعتباری برای نیازهای آتی خود خرید نمایید و برای پروژه های بعدی خود از اعتبار خریداری شده استفاده کنید.

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی هر کلمه

مشتری گرامی، در این قسمت، برای استفاده از خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی، ابتدا بر روی دکمه سبز رنگ "سفارش دهید" کلیک کنید. سپس تعداد کلمات برآورد شده در پیشفاکتور را که در پاسخ به استعلام شما صادر و به ایمیل شما نیز ارسال شده است در سبد خرید وارد و دکمه بروزرسانی را کلیک کنید و در ادامه خرید خود را تکمیل نمایید. همچنین اگر مایل هستید می توانید به صورت اعتباری برای نیازهای آتی خود خرید نمایید و برای پروژه های بعدی خود از اعتبار خریداری شده استفاده کنید.