مشتری گرامی، لطفا قبل از هرگونه خرید، ابتدا فایل های پروژه خود را توسط سیستم استعلام قیمت (منوی بالا) برای ما ارسال نمایید.

پیشفاکتور انجام خدمات پس از چند دقیقه برای شما صادر و در قسمت استعلام قابل دسترسی خواهد بود و به ایمیل شما نیز ارسال می شود. سپس بر اساس قیمت پیشفاکتور، به این قسمت مراجعه و خرید خود را تکمیل کنید.

پارافریز مقاله انگلیسی هر کلمه

مشتری گرامی، سرویس پارافریز مقاله انگلیسی ویژه مقالاتی است که گزارش مشابهت (پلجریسم) برای آنها گرفته شده و مشخص شده است که چند درصد مشابهت دارد و باید تا چه درصدی کاهش داده شود. لذا ارسال گزارش مشابهت مقاله الزامی است. برای استفاده از خدمات پارافریز تخصصی، ابتدا بر روی دکمه سبز رنگ "سفارش دهید" کلیک کنید. سپس تعداد کلمات برآورد شده در پیشفاکتور را که در پاسخ به استعلام شما صادر و به ایمیل شما نیز ارسال شده است در سبد خرید وارد و دکمه بروزرسانی را کلیک کنید و در ادامه خرید خود را تکمیل نمایید. همچنین اگر مایل هستید می توانید به صورت اعتباری برای نیازهای آتی خود خرید نمایید و برای پروژه های بعدی خود از اعتبار خریداری شده استفاده کنید.

بازنویسی کامل مقاله انگلیسی هر کلمه

مشتری گرامی، سرویس بازنویسی مقاله انگلیسی ویژه مقالاتی است که گزارش مشابهت (پلجریسم) برای آنها گرفته نشده و درصد مشابهت بالایی دارد و لازمست بطور کامل بازنویسی شود. لذا ارسال گزارش مشابهت مقاله الزامی نیست. برای استفاده از خدمات بازنویسی مقاله انگلیسی، ابتدا بر روی دکمه سبز رنگ "سفارش دهید" کلیک کنید. سپس تعداد کلمات برآورد شده در پیشفاکتور را که در پاسخ به استعلام شما صادر و به ایمیل شما نیز ارسال شده است در سبد خرید وارد و دکمه بروزرسانی را کلیک کنید و در ادامه خرید خود را تکمیل نمایید. همچنین اگر مایل هستید می توانید به صورت اعتباری برای نیازهای آتی خود خرید نمایید و برای پروژه های بعدی خود از اعتبار خریداری شده استفاده کنید.