مشتری گرامی، در این بخش شما می توانید خدمات مورد نیاز خود را سفارش دهید ، یا از سرویس های خریداری شده خود استفاده کنید.همچنین لینک درخواست پشتیبانی در انتهای فهرست قرار داده شده است


 سرویس پارافریز مقاله داخلی

سفارش پارافریز مقالات انگلیسی و رفع مشابهت مقاله توسط ویراستار مجرب و ارزیابی شده داخلی جهت ارائه پروژه ها و تکالیف دانشگاهی داخلی با ضمانت 30 روز- هر کلمه: 105 تومان

  سفارش پارافریز و بازنویسی کامل و ویرایش نیتیو مقالات ISI

پارافریز نیتیو و بازنویسی کامل مقاله ISI ، رفع مشابهت و ویرایش نیتیو مقاله جهت چاپ در مجلات ISI و ارائه در کنفرانس های تخصصی بین المللی توسط متخصص نیتیو + ویرایش توسط ویراستار نیتیو هم رشته + بازخوانی توسط ارزیاب واحد کنترل کیفی موسسه و صدور گواهی ویرایش نیتیو و ضمانت مادام العمر- هر کلمه: 200 تومان

 سفارش ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی

سرویس ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت تخصصی توسط مترجمان مجرب هم رشته و ارزیابی شده داخلی جهت ارائه پروژه ها و تکالیف دانشگاهی داخلی و ترجمه پایان نامه، رزومه و انگیزه نامه فارسی به انگلیسی با ضمانت 30 روز- هر کلمه: 110 تومان

 سفارش ترجمه نیتیو مقالات ISI فارسی به انگلیسی

سرویس ترجمه نیتیو مقالات ISI فارسی به انگلیسی توسط مترجم نیتو + ویرایش توسط ویراستار نیتیو+ بازخوانی توسط ارزیاب هم رشته در واحد کنترل کیفی موسسه + گواهی ترجمه نیتیو و ضمانت مادام العمر- هر کلمه: 200 تومان

 سفارش ویرایش تخصصی مقالات انگلیسی

سرویس ویرایش تخصصی مقالات انگلیسی توسط ویراستاران مجرب هم رشته و ارزیابی شده داخلی جهت ارائه مقالات انگلیسی پروژه ها و تکالیف دانشگاهی داخلی با کیفیت مطلوب و همچنین ویرایش پایان نامه های انگلیسی، رزومه و انگیزه نامه تحصیلی با ضمانت 30 روز- هر کلمه: 100 تومان

 سفارش ویرایش نیتیو مقالات ISI و تحقیقاتی

سرویس ویرایش نیتیو مقاله ISI و پروپوزال تحقیقاتی جهت چاپ در مجلات ISI ، ویرایش پروپوزال تحقیقاتی به دانشگاههای خارج و یا ویرایش مقالات ارسالی به کنفرانس های تخصصی بین المللی توسط  ویراستار متخصص نیتیو و هم رشته + بازخوانی توسط ارزیاب هم رشته داخلی در واحد کنترل کیفی موسسه + گواهی ویرایش نیتیو و ضمانت مادام العمر؛ هر کلمه: 180 تومان

 ثبت سفارش سایر خدمات

استعلام قیمت برای سایر خدمات: تعیین میزان مشابهت مقاله، فرمت بندی مقاله، درخواست ترجمه کتاب...

 تیکت پشتیبانی

درخواست پشتیبانی در اجرای سرویس های خریداری شده