خدمات مورد نظر خود را انتخاب کنید.

بسته اعتباری ترجمه تخصصي فارسي به انگليسي: 50000 کلمه

بسته هاي اعتباري خدمات سايت ترجمه ايرنتکام از 2 تخفیف برخوردارند که عبارتند از تخفیف در قیمت پایه و تخفیف در قیمت کل. بسته اعتباری 50000 کلمه ای ترجمه تخصصی برای ترجمه مقالات و متون فارسی به انگلیسی با قیمت پایه هر کلمه 140 تومان و تخفیف در قیمت کل به میزان 7% عرضه می شود. همچین دارای ضمانت کیفیت مادام العمر می باشد. قیمت تعیین شده تا پایان اعتبار کلمه ای ثابت بوده و منقضی نمی شود و تابع نوسانات قیمت روزانه و سالانه نمی باشد.